Lätt att göra Rätt Koll på det som spelar Roll


Strategisk utveckling  för en hållbar verksamhet 

"Genom mitt företag, Fridhs Utvecklingsaktiebolag, vill jag erbjuda organisationer en strategisk helhetssyn genom rådgivning och praktiska lösningar för utveckling och förändringsledning så att verksamheten har lätt att göra rätt och har koll på det som spelar roll i en ständigt föränderlig omvärld. Erbjuda er en hjälp att strukturera, analysera, prioritera och planera utvecklingsarbetet så att ni genom tydlig förändringsledning får med er hela organisationen i genomförandet och når effekterna som gör att både människorna, miljön och verksamheten mår bra och är hållbara.

Lars Fridh -  Senior strategisk rådgivare och konsult  -


Lätt att göra rätt & koll på det som spelar rollOm Mig

I över 30 år har jag haft förmånen att få arbeta med ledarskap, utveckling och förändringsledning i olika befattningar både på strategisk, taktisk och operativ verksamhetsnivå. Åren som chef,  affärs- & verksamhetsutvecklare, projekt- & förändringsledare, forskare, högskolelärare och kompetensutvecklare, IT-konsult, har gett mig en mycket stor erfarenhet av utveckling och förändringsledning, utifrån olika perspektiv.  

Lars Fridh- SkogDr. Senior strategisk rådgivare & konsult -

Som person anser jag mig vara jordnära, öppen och utåtriktad med en positiv och ödmjuk attityd. Jag har lätt för att kommunicera och strävar efter att vara rak och ärlig med integritet. Min styrka är min analytiska och pedagogiska förmåga i kombination med att jag  är driven, strukturerad och reflekterande. Jag har lätt för att se och analysera komplexa helheter och tydligt visualisera resultaten.

Jag har ett genuint intresse för utveckling och stimuleras av att få coacha verksamheter och utveckla såväl organisationer som idéer och enskilda individer, genom nyfikenhet, kreativitet och ett starkt engagemang.

De senaste 20 åren har jag varit aktiv inom skogsnäringen och dess angränsande verksamhetsområden. Sedan början av 2022 är jag egenföretagare verksam som senior strategisk rådgivare och konsult inom utveckling och förändringsledning.


Lätt att göra rätt & koll på det som spelar roll

Värdegrund

Min grundinställning är att:

När en verksamhet har Lätt att göra Rätt och har Koll på det som spelar Roll i en ständigt föränderlig omvärld finns förutsättningarna för en varaktig verksamhet där både människorna, miljön och organisationen mår bra och är hållbara.

... och baseras på följande värdegrund:

 • Omvärlden är i ständig förändring och att justera och utveckla verksamheten är nödvändigt för dess varaktighet och hållbarhet.
 • Ledning och chefer har som sin viktigaste uppgift att skapa rätt förutsättningar för verksamhetens genomförande och fortlöpande utveckling.
 • Medarbetarna är verksamhetens viktigaste resurs då deras engagemang och ansvarstagande är avgörande framgångskriterier för verksamhetens varaktighet.
 • Den enskilde medarbetaren har i grunden viljan att prestera och behöver rätt förutsättningar för att göra det bra.
 • Utveckling och förändringsledning är en ständigt pågående process och inte en statisk enskild händelse.

Lätt att göra rätt & koll på det som spelar roll


Tjänster

Jag erbjuder er organisation en strategisk helhetssyn för er utvecklingen och förändringsledning genom rådgivning och genom att visa på praktiska lösningar. Jag hjälper er att strukturera, analysera, prioritera och planera utveckling och förändring för framgångsrik implementering och effekt i er verksamhet. Min utgångspunkt är alltid er verksamhets specifika behov och förutsättningar, något som vi tillsammans definierar. Kontakta mig för mer information och en inledande dialog. Några exempel på tjänster är:

Ledningens strategiska arbete - och de operativa fallgroparna

Scenario: Cheferna i Ledningen kan ofta ha stora operativa åtaganden i att leda sina egna avdelningar. Att tänka, resonera och planera strategiskt kan vara svårt, det kan ta lite tid och ganska mycket energi. Risken är att Ledningen inte anser sig ha den tiden och energin. På grund av de operativa åtagandenas prioritet blir Ledningen operativ även i sitt strategiska arbete. Istället för långsiktiga, strategiska planer och målformuleringar landar strategiarbetet ofta i kortsiktiga, operativa aktiviteter. Ledningen anser sig inte heller ha tid att skapa konsensus och formulera ett gemensamt entydigt budskap för organisationens utveckling och förändring . 

Istället formulerar varje chef i Ledningen ett eget budskap för respektive avdelning. Det övergripande kommunilkationen, budskapet, visionen om verksamheten och dess utveckling och förändring kommer då att divergera inom organisationen, med lika många variationer som  medlemmar i Ledningen. Ledningen har trillat i en operativ fallgrop.

Konsekvensen är att organisationens utveckling och förändring blir otydlig och förvirrande för de anställda, de känner sig otrygga och kanske också frustrerade. De är inte säkra på VAD som ska göras eller HUR de ska göras, än mindre VARFÖR de ska göras. Delar av företaget har olika idéer om VEM som ska göra det.

Har ledningsgruppen fått en ökande mängd detaljerade verksamhetsfrågor från chefer och medarbetare i organisationen på sistone????

Jag erbjuder Styrelser och Ledningsgrupper en hjälp att strukturera det strategiska utvecklingsarbetet. Utifrån ett strategiskt helhetsperspektiv analysera målsättning, nuläge och förutsättningar för att identifiera strategiska behov av utveckling och förändring av verksamhetens inriktning, organisation, arbetssätt, digitalisering och kompetens. Upprätta en strategisk plan med tydliga prioriteringar, med samsyn och entydigt budskap till organisationen för kommande utveckling och förändring.

Digitalisering, nya verktyg och möjligheter - data & analys för att ha koll och ta rätt beslut.

Den digitala utvecklingen går fort. Stora mängder data finns tillgängligt, och det är lätt att samla in data själv. Ny teknik för analyser och självlärande algoritmer (AI) direkt i digitala applikationer. Att äga sitt data och ha kunskap och förmåga att analysera, sammanställa och visualisera det för att skapa strategiska och operativa beslutsunderlag, prognoser och uppföljningar  blir allt viktigare i en snabbt föränderlig omvärld. Att förstå data är en stor konkurrensfördel.

Jag erbjuder en hjälp med att analysera och strukturera er verksamhets behov och potential för olika analysmetoder och en ökad digitalisering. Via samarbetsparter kunna konkretisera och föreslå digitala helhetslösningar, för ett värdeskapande informationsflöde till gagn för både strategiska och operativa analyser, prognoser, och beslutsunderlag.

Utveckling och förändring skapar alltid frågor, en nyfikenhet, men också en viss oro. VAD ska förändras? VARFÖR ska det förändras? HUR ska det förändras? VEM ska förändra? och NÄR ska det förändras?

 För organisationens förståelse, framgång och hållbarhet är det viktigt med entydiga svar på dessa frågor oavsett vem i organisationen man frågar- Ledningen, närmsta chef eller kollegan.


Verksamheten - Värdekedjan, processer och arbetssätt

En tydligt visualiserad beskrivning av verksamheten, hur värdekedjan ser ut, vilka processerna är och beskrivningar av arbetssätt, tillgängligt för alla i organisationen är viktigt ur fler perspektiv. Det skapar helhetsförståelse och visar vad som görs i verksamheten, hur samverkan sker och hur värde skapas.  Det möjliggör effektiv styrning av verksamheten och är en grund för utvecklingen. 

Med ett strategiskt helhetsperspektiv, erbjuder jag en hjälp i ert arbete med att analysera, strukturera och visualisera verksamhetens värdekedja, processer och arbetssätt. Identifiera justeringsbehov i processer och arbetssätt för högre värdeskapande. Skapa tydlighet och helhetsförståelse för hela verksamheten.

Utvecklingsprojekt - prioritera, genomföra, implementera, få ut effekt

I takt med omvärldens ständiga förändring kan utvecklingsönskemålen vara nästan oändliga. Har Ni många projekt på gång samtidigt? Svårt att få resurserna att räcka? Går stor del av Era resurserna åt till att rätta fel? Står projekten still? Otydligt vem som tar beslut? Uteblev effekterna? Gick implementeringen snett? 

 Jag erbjuder en hjälp att prioritera era  projekt utifrån strategiska analyser och ledningens mål. Få till en tydlig struktur och ledning med enkla beslutsvägar. Sist men inte minst, ett strukturerat  arbetssätt och plan för implementering och uppföljning av utvecklingsprojektet.

Lätt att göra Rätt & Koll på det som spelar Roll

Kontakt

Kontakta mig

 • Lars Fridh
  Senior strategisk rådgivare och konsult

 • Lars@fridhs.se


 • 070 - 520 22 44


 • https://www.fridhs.seSkicka meddelande via formuläret

Namn E-post Meddelande Skicka in

Lätt att göra Rätt & Koll på det som spelar Roll