FÖRETAGSHÄLSA

Vill ert företag ta steget att satsa mer på era anställda i Fridh's företagshälsa? Ta kontakt med mig så kommer jag ut till er och håller en kort presentation på max 10-15 minuter. Där berättar jag mer kring vilka hälsoeffekter, samt hur företaget kan få välmående anställda. 

Stora målet är att få förståelse kring ett holistisk perspektiv. Huvuddelarna är fysisk aktivitet i grupp och workshop kost för hälsa. Därefter anpassar vi upplägget efter företagets behov.

Vid intresse av att få en presentation, kontakta mig!

Vem passar detta?

  • Skapa goda ekonomiska fördelar i företaget och värna om era anställda.
  • Få pigga och arbetseffektiva arbetsmyror i företaget.
  • Öka förståelsen för vad en sund kosthållning ger era anställda som i slutänden gynnar ert företag.
  • God hållning skapar hållbar kropp med mindre smärta och ökad välmående.

 

 

 

 

 fridhs neg

Kontakt:

0768-404042
info@fridhs.se

 

Följ oss på sociala medier:
Prenumerara på vårt nyhetsbrev!

vit fb   vit insta